az    |    en    |    ru    
   
ƏSAS DƏYƏRLƏR  
XəBəRLəR
30.09.2012

new2

   BAKVENTA şirkətinin şüarı – keyfiyyət, əlverişlilik, etibarlılıq! Şirkətin strategiya və taktikasının üzərində qurulduğu bu “üç sütun”, həmçinin, az əhəmiyyətli olmayan peşəkarlıq və qarşıya qoyulmuş məqsədlərin tez yerinə yetirilməsi ilə möhkəmlənmişdir.

   KEYFİYYƏT
Uzunmüddətli inkişaf planını müəyyən etdikdən sonra BAKVENTA keyfiyyətli sistemləri daxil edir və qabaqcıl Avropa istehsalçılarının avadanlıq və materiallarını istifadə edərək planlaşdırılmış şəkildə və geri çəkilmədən layihələri reallaşdırır.

   ƏLVERİŞLİLİK
BAKVENTA şirkətinin arasıkəsilməz inkişafı və yeni həllərin daimi axtarışı enerjiyə qənaət edən texnologiyaların istifadəsinə gətirib çıxarır. Bu da Sizin imkanlarınıza qənaət edir. Bu cür yanaşma avadanlıqlardan maksimum faydalanmağa imkan yaradır və minimum maddi xərclərə səbəb olur. Bu bizim sistemləri keyfiyyəti aşağı salmadan bütün istehlakçılar üçün əlverişli edir.

   ETİBARLILIQ
BAKVENTA mühəndis sistemləri istismarda etibarlıdır, istehsalçı zəmanəti ilə təmin olunub və xidmətdə sadədir. Məhz, xidmətdə sadəlik və mühəndis sitemlərinin etibarlılığı bina və tikililərdə rahat şərtlər yaradır.

 


TƏRƏFDAŞLARIMIZ
All right reserved © Beknenta ® Designed by D&F studio


Notice: Undefined variable: first_letter in /home/bakvevly/public_html/zend/library/dfws/DBHelper.php on line 33

Notice: Undefined variable: first_letter in /home/bakvevly/public_html/zend/library/dfws/DBHelper.php on line 33